image_print

Čakalne dobe(PRVI PREGLED) v specialističnih ambulantah na dan 03.08.2018

Ambulanta   Stopnja   nujnosti  Število  pacientov Čakalna doba v dnevih Pooblaščena oseba za čakalni seznam
Dermatološka ambulanta (dr. Mulh)  hitro 0 / Sanja Mijatović
 redno 0 /
 zelo hitro 0 /
Dermatološka ambulanta (dr. Pogačnik)  hitro  478  206 Kristina Barukčić
 redno  2194  232
 zelo hitro  5 43
Dermatološka ambulanta (dr. Slana)  hitro 28 266 Janja Bergant
 redno 333 343
 zelo hitro / /
Dispanzer za ženske  hitro  7  8 Marjeta Nartnik
 redno  89  77
 zelo hitro  / /
Fizioterapija  hitro  103  122 Nina Rant
 redno  96  214
 zelo hitro  21 73
Internistična ambulanta (dr. Josipović)  hitro  18 39 Janja Mihelič
 redno  47 64
 zelo hitro  6 10
Nevrološka ambulanta (dr. Pečnik)  hitro  166  87  Gordana Švara
 redno  545  99
 zelo hitro  /  /
Nevrološka ambulanta (dr. Zaletel)nadomešča dr.Kolenc  hitro 34  57 Maruša Vidmar
 redno 109  84
 zelo hitro 2  3
Očesna ambulanta  hitro 74  94  Nana Vežnaver
 redno  561  177
 zelo hitro  1  4
 Ortopedska ambulanta (dr. Košak)  hitro 111  91  Jožica Žlogar
 redno  86  149
 zelo hitro  10  11
 Ortopedska ambulanta (dr. Machtig)  hitro 121  84 Jožica Žlogar
 redno 53  141
 zelo hitro 3  20
Otorinolaringološka ambulanta  hitro 160  82 Irena Nolimal, Janja Bergant
 redno 528  120
 zelo hitro 4  15
Psihiatrična ambulanta  hitro 2  16 Gordana Švara
 redno  40  20
 zelo hitro  1  12
Rentgen  hitro 30 4 Mojca Gruden, Alenka Podgrajšek, Anita Šivic
 redno 61 10
 zelo hitro 3 3
Urološka ambulanta  hitro 82 74 Jožica Žlogar
 redno 125 139
 zelo hitro 9 30
 UZ trebuha (Emilijan Lobe, dr. med., spec. Radiolog)  hitro  173  71 Jožica Žlogar
 redno  367  158
 zelo hitro  2 11
UZ trebuha (mag. Dubravka Bračika Vidmar, dr. med. spec. radiolog)  hitro  253  72 Jožica Žlogar
 redno  226  152
 zelo hitro  4  18

Čakalne dobe v zobnih ambulantah na dan 01.08.2018

 

Zobozdravnik Vrsta obravnave Čakalna doba v dnevih Pooblaščena oseba za čakalni seznam
 Mag. Božena Glad, dr. dent. med.  konzervativa  53 Tanja Škulj
 protetika  51
 Rok Jurca, dr. dent. med  konzervativa 15 Suzana Rosulnik
 protetika 0
 Martina Korošec, dr. dent. med.  konzervativa 182  Romana Ugovšek
 protetika 220
 Barbara Milanez, dr. dent. med.  konzervativa 61 Alenka Simončič
 protetika 240
 Ivan Kaše, dr.dent.med.  konzervativa 86 Bernarda Ratajec
 protetika 62
 Ivana Georgievska, dr.dent.med.  konzervativa 55 Mihaela Franza
 protetika 63
 Brigita Rozman, dr. dent. med.  konzervativa 19 Ingrid Vrčon
 protetika 76