image_print

Čakalne dobe(PRVI PREGLED) v specialističnih ambulantah na dan 01.04.2019

Ambulanta   Stopnja   nujnosti  Število  pacientov Čakalna doba v dnevih Pooblaščena oseba za čakalni seznam
Dermatološka ambulanta (dr. Pogačnik)  hitro 482 188 Kristina Barukčić
 redno 1874 251
 zelo hitro 37 59
Dermatološka ambulanta (dr. Slana)  hitro 36 270 Janja Bergant
 redno 341 346
 zelo hitro 3 30
Dispanzer za ženske  hitro 1 10 Marjeta Nartnik
 redno 70 59
 zelo hitro 0 /
Fizioterapija  hitro 86  142 Nina Rant
 redno 152  205
 zelo hitro 48  65
Internistična ambulanta (dr. Josipović)  hitro 57 74 Janja Mihelič
 redno  123  106
 zelo hitro  3  36
Internistična ambulanta (dr.Žižek )  hitro  19  61 Janja Mihelič
 redno  25  78
 zelo hitro  3 37
Internistična ambulanta (dr.Močilnik )Samo UZ  hitro  25  70 Janja Mihelič
 redno  9  89
 zelo hitro  0  7
 hitro
 redno
 zelo hitro
Internistična ambulanta (dr.Kitek )  hitro  8  65
 redno  20  122
 zelo hitro  0  8
Nevrološka ambulanta (dr. Pečnik)  hitro 144 50 Andreja Bjelčević
 redno 302 64
 zelo hitro 4 25
Nevrološka ambulanta (dr. Zaletel)  hitro 127 86 Andreja Bjelčević
 redno 646 140
 zelo hitro 4 58
Nevrološka ambulanta (dr.Kolenc )  hitro 68 25 Maruša Vidmar
 redno 54 35
 zelo hitro 2 24
Očesna ambulanta  hitro 86 92  Nana Vežnaver
 redno 470 160
 zelo hitro 12 7
 Ortopedska ambulanta (dr. Košak)  hitro 148 102  Jožica Žlogar
 redno 84 145
 zelo hitro 9 26
 Ortopedska ambulanta (dr. Machtig)  hitro 82 107 Jožica Žlogar
 redno 44 150
 zelo hitro 2 37
Otorinolaringološka ambulanta                  (dr. Mladenov)  hitro 81 108 Irena Nolimal, Adisa Hrnjić
 redno 203 122
 zelo hitro 8 59
Psihiatrična ambulanta  hitro 25 46 Gordana Švara
 redno 12 69
 zelo hitro 6 18
Rentgen  hitro 138 7 Mojca Gruden, Alenka Podgrajšek, Anita Šivic
 redno 251 18
 zelo hitro 10 5
Urološka ambulanta  hitro 84 57 Jožica Žlogar
 redno 81 108
 zelo hitro 9 9
 hitro
 redno
 zelo hitro
 UZ trebuha (Emilijan Lobe, dr. med., spec. Radiolog)  hitro 223 72 Jožica Žlogar
 redno 358 150
 zelo hitro 48 11
 UZ trebuha ( )  hitro  /  /
 redno  /  /
 zelo hitro  /  /
UZ trebuha (mag. Dubravka Bračika Vidmar, dr. med. spec. radiolog)  hitro 251 71 Jožica Žlogar
 redno 165 148
 zelo hitro  14 9

Čakalne dobe v zobnih ambulantah na dan 01.04.2019

 

Zobozdravnik Vrsta obravnave Čakalna doba v dnevih Pooblaščena oseba za čakalni seznam
 Mag. Božena Glad, dr. dent. med.  konzervativa  47 Tanja Škulj
 protetika 45
 Rok Jurca, dr. dent. med  konzervativa 69 Suzana Rosulnik
 protetika 45
 Martina Korošec, dr. dent. med.  konzervativa 75  Romana Ugovšek
 protetika 71
 Barbara Milanez, dr. dent. med.  konzervativa 45 Alenka Simončič
 protetika 122
 Ivan Kaše, dr.dent.med.  konzervativa 73 Bernarda Ratajec
 protetika 45
 Ivana Georgievska, dr.dent.med.  konzervativa 70 Mihaela Franza
 protetika 32
 Brigita Rozman, dr. dent. med.  konzervativa 32 Ingrid Vrčon
 protetika 41