Čakalne dobe


Čakalne dobe(PRVI PREGLED) v specialističnih ambulantah na dan 31.12.2018

Ambulanta   Stopnja   nujnosti  Število  pacientov Čakalna doba v dnevih Pooblaščena oseba za čakalni seznam
Dermatološka ambulanta (dr. Pogačnik)  hitro 434 146 Kristina Barukčić
 redno 1982 247
 zelo hitro 32 57
Dermatološka ambulanta (dr. Slana)  hitro 41 266 Janja Bergant
 redno 372 311
 zelo hitro 3 7
Dispanzer za ženske  hitro 1 13 Marjeta Nartnik
 redno 94 65
 zelo hitro
Fizioterapija  hitro 110 126 Nina Rant
 redno 51 217
 zelo hitro 22 70
Internistična ambulanta (dr. Josipović)  hitro 56 69 Janja Mihelič
 redno 109 101
 zelo hitro 3 27
Internistična ambulanta (dr.Žižek )  hitro 11  56 Janja Mihelič
 redno 23  83
 zelo hitro
Internistična ambulanta (dr.Močilnik )Samo UZ  hitro 20  50 Janja Mihelič
 redno 13  82
 zelo hitro
Internistična ambulanta (dr.Latifić-Jasnić )Samo UZ  hitro  28 54
 redno  26 90
 zelo hitro  1 20
Internistična ambulanta ( )  hitro
 redno
 zelo hitro
Nevrološka ambulanta (dr. Pečnik)  hitro 77 58 Andreja Bjelčević
 redno 246 81
 zelo hitro 1 43
Nevrološka ambulanta (dr. Zaletel)  hitro 267 105 Andreja Bjelčević
 redno 652 149
 zelo hitro 1 87
Nevrološka ambulanta (dr.Kolenc )  hitro 52 54 Maruša Vidmar
 redno 30 65
 zelo hitro
Očesna ambulanta  hitro 90 86  Nana Vežnaver
 redno 543 169
 zelo hitro 3
 Ortopedska ambulanta (dr. Košak)  hitro 147 108  Jožica Žlogar
 redno 101 154
 zelo hitro 13 37
 Ortopedska ambulanta (dr. Machtig)  hitro 93 91 Jožica Žlogar
 redno 45 145
 zelo hitro 9 41
Otorinolaringološka ambulanta  hitro 245 88 Irena Nolimal, Adisa Hrnjić
 redno 490 125
 zelo hitro 18 76
Psihiatrična ambulanta  hitro 82 42 Gordana Švara
 redno 183 49
 zelo hitro 10 20
Rentgen  hitro 104 9 Mojca Gruden, Alenka Podgrajšek, Anita Šivic
 redno 133 18
 zelo hitro 11 5
Urološka ambulanta  hitro 68 54 Jožica Žlogar
 redno 87 129
 zelo hitro 10 16
 hitro
 redno
 zelo hitro
 UZ trebuha (Emilijan Lobe, dr. med., spec. Radiolog)  hitro 137 75 Jožica Žlogar
 redno 347 146
 zelo hitro 14 9
 UZ trebuha ( )  hitro
 redno
 zelo hitro
UZ trebuha (mag. Dubravka Bračika Vidmar, dr. med. spec. radiolog)  hitro 267 73 Jožica Žlogar
 redno 193 141
 zelo hitro 6 11

Čakalne dobe v zobnih ambulantah na dan 31.12.2018

 

Zobozdravnik Vrsta obravnave Čakalna doba v dnevih Pooblaščena oseba za čakalni seznam
 Mag. Božena Glad, dr. dent. med.  konzervativa  53 Tanja Škulj
 protetika  71
 Rok Jurca, dr. dent. med  konzervativa 84 Suzana Rosulnik
 protetika 50
 Martina Korošec, dr. dent. med.  konzervativa 101  Romana Ugovšek
 protetika 121
 Barbara Milanez, dr. dent. med.  konzervativa 43 Alenka Simončič
 protetika 98
 Ivan Kaše, dr.dent.med.  konzervativa 77 Bernarda Ratajec
 protetika 54
 Ivana Georgievska, dr.dent.med.  konzervativa 89 Mihaela Franza
 protetika 50
 Brigita Rozman, dr. dent. med.  konzervativa 36 Ingrid Vrčon
 protetika 39