Čakalne dobe


Čakalne dobe(PRVI PREGLED) v specialističnih ambulantah na dan 30.09.2018

Ambulanta   Stopnja   nujnosti  Število  pacientov Čakalna doba v dnevih Pooblaščena oseba za čakalni seznam
Dermatološka ambulanta (dr. Mulh)  hitro 0 / Sanja Mijatović
 redno 0 /
 zelo hitro 0 /
Dermatološka ambulanta (dr. Pogačnik)  hitro 2243 214 Kristina Barukčić
 redno 424 240
 zelo hitro  13  38
Dermatološka ambulanta (dr. Slana)  hitro 27 262 Janja Bergant
 redno  340 347
 zelo hitro  0  /
Dispanzer za ženske  hitro  0  0 Marjeta Nartnik
 redno  86  92
 zelo hitro  0  0
Fizioterapija  hitro  103  107 Nina Rant
 redno  70  197
 zelo hitro  8 57
Internistična ambulanta (dr. Josipović)  hitro 20  49 Janja Mihelič
 redno 82  71
 zelo hitro  1  11
Nevrološka ambulanta (dr. Pečnik)  hitro 202 67 Andreja Bjelčević
 redno  504 102
 zelo hitro  1 9
Nevrološka ambulanta (dr. Zaletel)nadomešča dr.Kolenc  hitro  88  72 Maruša Vidmar
 redno  83  84
 zelo hitro 1  57
Očesna ambulanta  hitro 106 88  Nana Vežnaver
 redno  542 168
 zelo hitro 1  5
 Ortopedska ambulanta (dr. Košak)  hitro 141  97  Jožica Žlogar
 redno  109  154
 zelo hitro  9  32
 Ortopedska ambulanta (dr. Machtig)  hitro 76  85 Jožica Žlogar
 redno 59  142
 zelo hitro 2  13
Otorinolaringološka ambulanta  hitro  203  74 Irena Nolimal, Janja Bergant
 redno  487 112
 zelo hitro  8  7
Psihiatrična ambulanta  hitro  27 22 Gordana Švara
 redno  100 34
 zelo hitro  7  15
Rentgen  hitro 86 5 Mojca Gruden, Alenka Podgrajšek, Anita Šivic
 redno 129 11
 zelo hitro  11  4
Urološka ambulanta  hitro  116  65 Jožica Žlogar
 redno  319  111
 zelo hitro  7  23
 UZ trebuha (Emilijan Lobe, dr. med., spec. Radiolog)  hitro 174 70 Jožica Žlogar
 redno 355 157
 zelo hitro  19 9
UZ trebuha (mag. Dubravka Bračika Vidmar, dr. med. spec. radiolog)  hitro 244 69 Jožica Žlogar
 redno 229  148
 zelo hitro  11  12

Čakalne dobe v zobnih ambulantah na dan 30.09.2018

 

Zobozdravnik Vrsta obravnave Čakalna doba v dnevih Pooblaščena oseba za čakalni seznam
 Mag. Božena Glad, dr. dent. med.  konzervativa  43 Tanja Škulj
 protetika  54
 Rok Jurca, dr. dent. med  konzervativa 53 Suzana Rosulnik
 protetika 24
 Martina Korošec, dr. dent. med.  konzervativa 145  Romana Ugovšek
 protetika 233
 Barbara Milanez, dr. dent. med.  konzervativa 40 Alenka Simončič
 protetika 241
 Ivan Kaše, dr.dent.med.  konzervativa 91 Bernarda Ratajec
 protetika 74
 Ivana Georgievska, dr.dent.med.  konzervativa 57 Mihaela Franza
 protetika 36
 Brigita Rozman, dr. dent. med.  konzervativa 25 Ingrid Vrčon
 protetika 44