O nas

image_print

Naziv zdravstvenega doma: SŽ – ŽELEZNIŠKI ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA
Skrajšani naziv: ŽZD LJUBLJANA
Sedež: Celovška cesta 4, 1000 Ljubljana
Kontakt: 01/33 05 101
v.d. direktorja: dr. Matej Kolenc, dr. med., spec. nevrolog
Katalog informacij javnega značaja: katalog_2020

 

Zdravstvene dejavnosti zdravstvenega doma

  • Splošna izven bolnišnična zdravstvena dejavnost
  • Specialistična izven bolnišnična zdravstvena dejavnost
  • Zobozdravstvena dejavnost

Zdravstveni dom izvaja tudi prodajo zdravstvenih storitev na trgu.

Zdravstveno dejavnost na primarni in sekundarni ravni izvajamo na dveh lokacijah v Ljubljani:

 

In v enotah izven Ljubljane:

Zdravstvena dejavnost se izvaja v naslednjih organizacijskih enotah:

  • dispanzerju za medicino dela, prometa in športa
  • splošnih ambulantah
  • specialističnih ambulantah
  • zobozdravstvenih ambulantah
  • dispanzerju za ženske
  • fizioterapiji.

Pristojna oseba za sprejem zahteve za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic:
Lilijana Gačnik, univ. dipl. prav.
E-pošta: lilijana.gacnik@zzd.si
Telefon: 01 / 33 05 202

 

Katalog informacij javnega značaja: katalog_2020