image_print

Želite sodelovati z nami? Spodaj se nahajajo aktualne ponudbe za zaposlitev.

28.6.2018

ZDRAVNIK SPECIALIST (SPECIALIST INTERNE MEDICINE), m/ž

Pogoji za zaposlitev:

– diploma medicinske fakultete – doktor medicine
– opravljen strokovni izpit za poklic zdravnik
– opravljen specialistični izpit s področja interne medicine
– vpis v register zdravnikov pri Zdravniški zbornici Slovenije
– veljavna licenca za delo na področju interne medicine, izdana od Zdravniške zbornice Slovenije
– Znanje slovenskega jezika
– poznavanje osnov dela z računalnikom
– poskusno delo: 4 mesece

Pogodba o zaposlitvi bo z izbranim kandidatom/kandidatko sklenjena s polnim delovnim časom 40 ur na teden, za nedoločen čas. Kandidati/kandidatke posredujejo pisne vloge z dokazili o izpolnjevanju pogojev v roku 30 dni od objave delovnega mesta, na naslov SŽ – Železniški zdravstveni dom Ljubljana, Kadrovska služba, Celovška cesta 4, 1000 Ljubljana, s pripisom: “prijava na objavo delovnega mesta”.

14.06.2018

ZDRAVNIK SPECIALIST, m/ž
Kraj zaposlitve: ambulanta splošne medicine na Jesenicah, Titova cesta 15

Pogoji za zaposlitev:

– diploma medicinske fakultete – doktor medicine
– opravljen strokovni izpit za poklic zdravnik
– opravljen specialistični izpit s področja splošne ali družinske medicine
– vpis v register zdravnikov pri Zdravniški zbornici Slovenije
– veljavna licenca za delo na področju splošne medicine ali družinske medicine, izdana
od Zdravniške zbornice Slovenije
– Znanje slovenskega jezika
– poznavanje osnov dela z računalnikom
– delovne izkušnje: 4 leta
– poskusno delo: 4 mesece

Pogodba o zaposlitvi bo z izbranim kandidatom/kandidatko sklenjena s za nedloločen čas, s krajšim delovnim časom 24 ur in 30 min na teden. Kandidati/kandidatke posredujejo pisne vloge z dokazili o izpolnjevanju pogojev v roku 30 dni od objave delovnega mesta, na naslov SŽ – Železniški zdravstveni dom Ljubljana, Kadrovska služba, Celovška cesta 4, 1000 Ljubljana, s pripisom: “prijava na objavo delovnega mesta”.

14.06.2018

ZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO, m/ž
Kraj zaposlitve: ambulanta splošne medicine na Jesenicah, Titova cesta 15

Pogoji za zaposlitev:

– diploma medicinske fakultete – doktor medicine
– opravljeno pripravništvo in opravljen strokovni izpit za poklic zdravnik
– vpis v register zdravnikov pri Zdravniški zbornici Slovenije
– veljavna licenca za delo na področju splošne medicine ali družinske medicine, izdana od Zdravniške zbornice Slovenije
– Znanje slovenskega jezika
– poznavanje osnov dela z računalnikom
– delovne izkušnje: 4 leta
– poskusno delo: 4 mesece

Pogodba o zaposlitvi bo z izbranim kandidatom/kandidatko sklenjena s za nedloločen čas, s krajšim delovnim časom 24 ur in 30 min na teden. Kandidati/kandidatke posredujejo pisne vloge z dokazili o izpolnjevanju pogojev v roku 30 dni od objave delovnega mesta, na naslov SŽ – Železniški zdravstveni dom Ljubljana, Kadrovska služba, Celovška cesta 4, 1000 Ljubljana, s pripisom: “prijava na objavo delovnega mesta”.