image_print

Želite sodelovati z nami? Spodaj se nahajajo aktualne ponudbe za zaposlitev.

2 prosti delovni mesti:

Zdravnik specialist , m/ž

Pogoji za zaposlitev:
– končana medicinska fakulteta – doktor medicine
– opravljen strokovni izpit za poklic zdravnik
– opravljena specializacija s področja splošne ali družinske medicine
– vpis v register zdravnikov pri Zdravniški zbornici Slovenije
– veljavna licenca za delo na področju splošne ali družinske medicine,
izdana od Zdravniške zbornice Slovenije
– delovne izkušnje: 4 leta
– aktivno znanje slovenskega jezika
– poznavanje osnov dela z računalnikom
– poskusno delo: 4 mesece
Pogodba o zaposlitvi bo z izbranima kandidatoma/ kandidatkama sklenjena s
polnim delovnim časom , 40 ur na teden, za nedoločen čas.
Kandidati/ kandidatke posredujejo pisne vloge z dokazili o izpolnjevanju
pogojev v roku 30 dni od objave delovnega mesta , na naslov: SŽ – Železniški
zdravstveni dom Ljubljana, Kadrovska služba, Celovška cesta 4, 1000
Ljubljana, s pripisom: prijava na objavo delovnega mesta.

 

14.02.2018
1 prosto delovno mesto:

Zdravnik specialist PPD3, m/ž

Pogoji za zaposlitev:
– končana medicinska fakulteta – doktor medicine
– opravljen strokovni izpit za poklic zdravnik
– opravljena specializacija s področja psihiatrije
– vpis v register zdravnikov pri Zdravniški zbornici Slovenije
– veljavna licenca za delo na področju psihiatrije
izdana od Zdravniške zbornice Slovenije
– delovne izkušnje: 4 leta
– aktivno znanje slovenskega jezika
– poznavanje osnov dela z računalnikom
– poskusno delo: 4 mesece
Pogodba o zaposlitvi bo z izbranim/o kandidatom/ko sklenjena s
polnim delovnim časom , 40 ur na teden, za nedoločen čas.
Kandidati/ kandidatke posredujejo pisne vloge z dokazili o izpolnjevanju
pogojev v roku 21 dni od objave delovnega mesta , na naslov: SŽ – Železniški
zdravstveni dom Ljubljana, Kadrovska služba, Celovška cesta 4, 1000
Ljubljana, s pripisom: prijava na objavo delovnega mesta.