image_print

Želite sodelovati z nami? Spodaj se nahajajo aktualne ponudbe za zaposlitev.

Datum objave:13.05.2017

Zdravnik specialist V/VI ( specialist interne medicine), m/ž
Pogoji za zaposlitev:

– diploma medicinske fakultete – doktor medicine
– opravljen specialistični izpit s področja interne medicine
– vpis v register zdravnikov pri Zdravniški zbornici Slovenije
– veljavna licenca za delo na področju interne medicine, izdana od Zdravniške zbornice Slovenije
– znanje slovenskega jezika
– poznavanje osnov dela z računalnikom
– poskusno delo: 4 mesece
Pogodba o zaposlitvi bo z izbranim kandidatom/kandidatko sklenjena s krajšim delovnim časom od polnega, to je 20 ur na teden, za določen čas enega leta, z možnostjo podaljšanja.
Kandidati/ kandidatke posredujejo pisne vloge z dokazili o izpolnjevanju pogojev v roku 30 dni od objave delovnega mesta, na naslov:
SŽ – Železniški zdravstveni dom Ljubljana, Kadrovska služba, Celovška cesta 4, 1000 Ljubljana.