Javne objave in pozivi,

ŽZD LJUBLJANA, Celovška cesta 4, 1000 LJUBLJANA

OBJAVLJA

POVABILO K DAJANJU ZAVEZUJOČIH PONUDB
V POSTOPKU NABAVE IN VZDRŽEVANJA EMG APARATA

IME/NAZIV, NASLOV IN KONTAKT NAROČNIKA:
ŽZD LJUBLJANA, Celovška cesta 4, 1000 LJUBLJANA
Tel. +386 1 330 5101 E-pošta: urska.krmavnar@zzd.si.

NAZIV IN ŠTEVILKA NAROČILA:
EMG APARAT – NV22/0311-1 (1 KOMPLET)

OPIS TEHNIČNIH IN DRUGIH ZAHTEV :

 • Najmanj dvokanalni ojačevalnik z možnostjo razširitve do 12 kanalov; CMRR faktor min. 110dB; Voziček s kolesi, premična roka za ojačevalnik, nosilna roka za monitor in nosilec za računalnik;
 • Aparat mora omogočati merjenje impedance ter kalibracijo posameznega kanala;
 • Ojačevalnik mora omogočati preklop med napetostnim in tokovnim stimulatorjem;
 • Aparat mora vsebovati elektro – mehansko refleksno kladivo;
 • Ojačevalnik mora imeti možnost stimulacije s konstantnim tokom 0-100mA (zvezno) in s
  konstantno napetostjo 0-400V;
 • Priložena morata biti dva zvočnika, po možnosti integrirana;
 • Računalniški sistem mora imeti vsaj i7 procesor (12. gen), 32 GB RAM, 1TB SSD primarni disk in
  2TB SSD sekundarni disk, Gigabit LAN, z vgrajeno programsko opremo Windows 11 Pro 64-bit in MS
  Office, SLO
 • Tipkovnica SLO
 • Nanajmanj 24 palični; WIDE UHD monitor (anti-glare)
 • Črno-bel laserski tiskalnik (A4);
 • Set napajalnih kablov (evropski standard);
 • Inštalirana mora biti naslednja programska oprema: licenčna programska oprema za merjenje
  senzorične in motorične hitrosti prevajanja po perifernem živčevju (možnost vstavitve relativnih referenčnih
  vrednosti);
 • Licenčna programska oprema za naslednje preiskave: Sympathetic skin response, F-Wave, H-
  Reflex, Blink- Reflex, repetitivna stimulacija, multi-MUP analiza, Munix analiza, Makro EMG, Single Fibre EMG,
  igelni EMG, primerjava zajetih signalov z leve in desne strani pacienta (superpozicija), možnost prilagoditve
  funkcijskih tipk, možnost lokalnega in spletnega shranjevanja ter izmenjave posnetkov; programska oprema
  mora omogočati izdelavo poročil s komentarji in slikami signalov;
 • Aparatu mora biti priložena stimulacijska sonda, po možnosti nastavljiva, z integrirano možnostjo
  upravljanja; Aparat mora biti nov in proizveden v letu 2022.
 • V ponudbeni vrednosti mora biti zajeta dobava in montaža aparata na sedežu naročnika ter strokovno
  usposabljanje oseb naročnika za delo z aparatom.
 • Ponujena cena mora vključevati stroške rednega vzdrževanja v času trajanja garancije. Naročnik določa najnižjo
  garancijsko dobo 2 leti. Hkrati postavlja pogoj, da cena letnega servisnega pregleda (brez vgrajenih nadomestnih
  delov oz. potrošnega materiala) ne sme presegati višine 490,00 EUR brez DDV (v ceni so vključeni potni stroški).
  Ponudbeno blago mora biti proizvedeno s strani mednarodno priznanega proizvajalca.

Naročnik si pridržuje pravico, da bo izvedel pogajanja v primeru, da prejme dve enaki ponudbi oziroma, da ne
izbere nobene ponudbe, ki bodo v roku prispele na naročnikov zgoraj navedeni e-naslov. Naročnikova odločitev o
sprejemu / ne sprejemu ponudb(e) je dokončna.

 • RAZDELITEV NA SKLOPE: Ne.
 • MERILA ZA IZBIRO PONUDBE: Najnižja cena (50%); Izpolnjevanje tehničnih zahtev (50%)
 • TA OBJAVA JE HKRATI RAZPISNA DOKUMENTACIJA: Da

ROK ZA SPREJEMANJE PONUDB: 08.11.2022 do 10.00 ure.

DATUM OBJAVE: 4.11.2022

Ordinacije Javne objave in pozivi,

© 2021 ŽZD. Vse pravice pridržane.