Javne objave in pozivi
Javne objave in pozivi

Javne objave in pozivi,

POVABILO K DAJANJU ZAVEZUJOČIH PONUDB, ZA DOBAVO IN MONTAŽO DIGITALNEGA RTG APARATA

 

 

IME/NAZIV, NASLOV IN KONTAKT NAROČNIKA:

ŽZD LJUBLJANA, Celovška cesta 4, 1000 LJUBLJANA
Tel. +386 1 330 5101  E-pošta: pravna.sluzba@zzd.si.
NAZIV IN ŠTEVILKA NAROČILA:
RTG APARAT – NV22/1912-1

 

Tehnične zahteve:

Stropni nosilec rentgenske cevi, RTG cev in kolimator.
Premični stenski stativ z vgrajenim direktnim digitalnim detektorjem
Plavajoča in po višini nastavljiva miza za pacienta.
Visokofrekvenčni rentgenski generator vsaj 65 kW (več je bolje).
Sistem mora biti opremljen z dvema digitalnima detektorjema.  Enim fiksno instaliranem v stenskem stativu, drugim mobilnim, brezžičnim detektorjem, ki se uporablja za proste projekcije ali v mizi za pacienta.
Digitalni sistem za nadzor rentgenskega sistema, procesiranje ter ocenitev in naknadno obdelavo pridobljenih digitalnih slik
Rotacija okoli horizontalne osi mora biti najmanj ±120°, signalizirano pri 0° in 90°.
Sistem mora vključevati nastavljivi kolimator z možnostjo rotacije za ± 45°
Sistem mora omogočati pregled nad pacientom ter pregled nad preiskavo z možnostjo sprememb na monitorju (občutljiv na dotik), ki je del stropnega stativa za RTG cev (npr. na kolimatorju). Na voljo morajo biti vsaj: modifikacija ekspozicijskih parametrov (kV, mAs), podatki pacienta, obvezno ime in priimek, vrsta preiskave in možnost spreminjanja preiskave, predogled izvedenega slikanja. Prikaz mora biti izpisan vodoravno na monitorju pri slikanju vertikalno in horizontalno ( pokončna in vodoravna orientacija ohišja z monitorjem). Naročnik bo kot ustrezno sprejel tudi drugo primerno rešitev, ki omogoča pregled nad pacientom ter pregled nad preiskavo z možnostjo sprememb na monitorju.
V kolimatorju morajo biti vgrajeni tudi filtri mehkih žarkov, ki se avtomatsko vstavljajo glede na izbrani program organske avtomatike.
Sistem mora omogočati avtomatsko sledenje rentgenske cevi glede na položaj detektorskega sistema ter avtomatsko nastavljanje- centriranje (premiki glede na višino mize in premiki glede na višino detektorja v stenskem stativu). Omogočeno mora biti samodejno motorizirano premikanja cevi, sistem za samo-nastavljanje pozicij rtg slikanja – sočasno v x,y,z osi  glede na prednastavljene programe, vključevati mora sistem za zaščito pri trku, ki zaustavi premikanje samodejnih komponent pri koliziji.
Programska oprema za hkratno uporabo obeh fokusov za definiranje spremenljive velikosti fokusa ter dosego optimalne resolucije in razbremenitev posameznega fokusa.
Integrirani laserski sistem za označitev in hitro določitev razdalje.
Integrirana kamera v ohišju kolimatorja za snemanje položaja pacienta s prikazom pacienta  v živo ( ptičja perspektiva) na zaslonu kolimatorja in monitorju upravljalne delovne postaje, za pomoč pri pozicioniranju, za  korekcijo nenatančne kolimacije, za lažje preverjanje kolimiranega položaja obilnih pacientov, za zmanšanje nepotrebnega obsevanja zaradi ponovitvenega slikanja ob premiku pacienta po kolimaciji.
MIZA ZA PACIENTA
Dimenzije plavajoče plošče morajo biti velikosti vsaj 200 x 70cm
Obseg motorizirane nastavitve višine mize mora biti vsaj od 55 cm do 85 cm (razpon je lahko tudi večji).
Vzdolžni premik plošče mora biti vsaj ± 30 cm
Rešetka mora biti fokusirana na približno 110 cm (dovoljeno odstopanje +/- 10cm), omogočati mora slikanje v območju vsaj med 90 in 150 cm.
V mizi mora biti vgrajen predal, ki omogoča uporabo direktnega digitalnega detektorja.
Nosilnost mize mora biti minimalno 300 kg.
Dobra prepustnost mizne plošče za RTG žarke, atenuacija največ 0,75mm Al ekv pri 100kV
STENSKI STATIV
Stenski stativ mora imeti vgrajen direktni digitalni detektor, ki je specificiran v nadaljevanju v velikosti najmanj 38×42 cm.
Vertikalni premik (centralni RTG žarek od tal) mora biti najmanj od 50 cm – 160 cm (lahko več)
Pomik celotnega stativa ( lahko po tirnici ali druga enakovredna rešitev) vzdolžno ob daljši stranici mize za pacienta  v obsegu vsaj 275 cm
Motoriziran naklon detektorja (okoli horizontalne osi) mora biti najmanj od – 20° do + 90°,  dodaten ročni naklon detektorja okoli vertikalne osi vsaj v obsegu +45° do -20°
Nosilna roka detektorja mora omogočiti vrtilno gibanje okoli vertikalne osi od  0° to 90° (v levo ali desno stran, odvisno od postavitve aparata v prostoru), signalizirano vsakih 15°.
Rešetka mora omogočati slikanja od 1,10 m do 1,60 m (lahko tudi več).
Sistem mora omogočati avtomatsko sinhronizirano premikanje rentgenske cevi v skladu z nastavitvijo višine stenskega stativa.
Vsaj 4 ionizacijske merilne celice ( za upravljanje AEC) na ohišju detektorja.
Dva uporabniška vmesnika ( stikalna plošča) locirana eden levo in eden desno ter daljinski brezžični upravljalnik.
Nastavljiva opora za roke nad glavo, ki omogoča lateralno slikanje pljuč
 VISOKOFREKVENČNI RENTGENSKI GENERATOR
Rentgenski generator mora biti visokofrekvenčen z nominalno močjo vsaj 65 kW.
Omogočene morajo biti napetosti do vsaj 125 kV in tokovi do vsaj 1000 mA.
Najkrajši čas ekspozicije ne sme biti večji kot 1,5 ms.
Najmanjši mAs produkt ne sme biti večji kot 0,5 mAs.
Generator mora biti v celoti integriran v digitalni sistem tako, da je možen nadzor generatorja preko glavne konzole digitalnega slikovnega sistema.
 DETEKTORJI IN DIGITALNI SISTEM ZA NADZOR RENTGENSKEGA SISTEMA, PROCESIRANJE TER OCENITEV
Velikost pikslov ne sme biti večja kot 150µm, velja za oba detektorja
Fiksni detektor v stenskem stativu: velikost detektorskega (aktivnega) polja enak ali večji kot 38 x 42 cm, število točk najmanj 2.400 x 2.800
Mobilni veliki brezžični detektor: velikost detektorskega (aktivnega) polja najmanj 34 x 42 cm, število točk najmanj 2.300 x 2.800. Mobilni detektor mora omogočati uporabo v mizi ter tudi prosto po prostoru.
Sistem mora imeti polnilno postajo za baterije detektorjev in vsaj eno dodatno baterijo.
Teža mobilnega detektorja skupaj z baterijo ne sme biti več kot 3,2 kg.
Dovoljena obremenitev detektorja vsaj 100kg, ploskovna obremenitev (slikanje v postelji) vsaj 250kg
Zaščita za detektor za talno slikanje (stopala stoje), detektor z zaščito mora prenesti težo vsaj 150 kg.
Sistem mora omogočati zajem slike vsaj z globino 16 bit.
Sistem mora omogočati čim hitrejšo rekonstrukcijo in prikaz slike, ne več kot 8 s za prikaz popolnoma rekonstruirane slike.
Programska oprema za zmanjševanje razpršenega sevanja, ki omogoča slikanje brez radiografske rešetke, ob tem, da zagotavlja podobno kakovost slike, kot da bi slikali z rešetko in da je takšna inteligentna tehnologija prilagodljiva na posameznega pacienta, popolnoma samodejna / avtomatska brez interakcij radiološkega inženirja, mora omogočati uporabo pri vseh anatomijah in velikostih pacientov
UPRAVLJALNA DELOVNA POSTAJA IN NAKNADNA OBDELAVA PRIDOBLJENIH DIGITALNIH SLIK
Pregledni monitor mora biti vsaj 21 palčen.
Omogočena mora biti shranitev tipično vsaj 10.000 slik.
Upravljalna konzola naj omogoča vsaj sledeče možnosti obdelave oz. dodelave slike:
–       nadzor rentgenskega generatorja
–       nadzor programov slikanja (organska avtomatika)
–       naknadno obdelavo slike z možnostjo izbora različnih filtrov za izboljšanje ostrine in razmerja signal šum
–       zoomiranje slike
–       prikaz markerjev
–       rotacija slike
–       obrezovanje slike

 

 

Sistem mora omogočati povezovanje z računalniško mrežo na osnovi DICOM protokola.

Garancijska doba: Najmanj 24 mesecev.

Predmet naročila obsega v okviru dobave in montaže opreme naslednje:

 1. demontažo obstoječega aparat in ustrezno uničenje aparata,
 2. dobavo nove opreme v skladu z zahtevami v tej dokumentaciji,
 3. namestitev in/ali vgradnjo oziroma montažo dobavljene opreme,
 4. izvedbo meritev vseh izvedenih instalacij s preverjeno opremo (pooblaščeni izvajalci meritev), funkcionalni preizkus vse dobavljene opreme in predložitev ustreznih poročil,
 5. zagon in preizkus delovanja, preverjanje doseganja zahtevanih parametrov, predajo vse tehnične dokumentacije za uporabo, obratovanje in za vzdrževanje,
 6. primopredajo vse dobavljene opreme uporabniku,
 7. šolanje uporabnikovega osebja v skladu z zahtevami,
 8. odpravo napak v času vsaj 24 mesečnega garancijskega roka, ki začne teči s pismeno primopredajo opreme naročniku/uporabniku po pogodbi,
 9. preventivno in izredno vzdrževanje opreme v garancijski dobi.

 

Ostali pogoji:

 1. Obveznost sklenitve pogodbe o vzdrževanju po izteku garancijske dobe za čas 8 let.
 2. Razdelitev na sklope: Ne.
 3. Merila za izbiro ponudbe: Najnižja cena (50%); Izpolnjevanje tehničnih zahtev (55%); Preseganje tehničnih zahtev (5%).

 

Naročnik si pridržuje pravico, da bo izvedel pogajanja v primeru, da prejme dve enaki ponudbi oziroma, da ne izbere nobene ponudbe, ki bodo v roku prispele na naročnikov zgoraj navedeni e-naslov. Naročnikova odločitev o sprejemu / ne sprejemu ponudb(e) je dokončna.

Morebitna dodatna vprašanja lahko pošljete na e-naslov: pravna.sluzba@zzd.si.

Rok za sprejemanje ponudb: 29.12.2022 do 10.00 ure.

Datum objave: 20.12.2022.

 

 

ŽZD LJUBLJANA, Celovška cesta 4, 1000 LJUBLJANA

OBJAVLJA

POVABILO K DAJANJU ZAVEZUJOČIH PONUDB
V POSTOPKU NABAVE IN VZDRŽEVANJA EMG APARATA

IME/NAZIV, NASLOV IN KONTAKT NAROČNIKA:
ŽZD LJUBLJANA, Celovška cesta 4, 1000 LJUBLJANA
Tel. +386 1 330 5101 E-pošta: urska.krmavnar@zzd.si.

NAZIV IN ŠTEVILKA NAROČILA:
EMG APARAT – NV22/0311-1 (1 KOMPLET)

OPIS TEHNIČNIH IN DRUGIH ZAHTEV :

 • Najmanj dvokanalni ojačevalnik z možnostjo razširitve do 12 kanalov; CMRR faktor min. 110dB; Voziček s kolesi, premična roka za ojačevalnik, nosilna roka za monitor in nosilec za računalnik;
 • Aparat mora omogočati merjenje impedance ter kalibracijo posameznega kanala;
 • Ojačevalnik mora omogočati preklop med napetostnim in tokovnim stimulatorjem;
 • Aparat mora vsebovati elektro – mehansko refleksno kladivo;
 • Ojačevalnik mora imeti možnost stimulacije s konstantnim tokom 0-100mA (zvezno) in s
  konstantno napetostjo 0-400V;
 • Priložena morata biti dva zvočnika, po možnosti integrirana;
 • Računalniški sistem mora imeti vsaj i7 procesor (12. gen), 32 GB RAM, 1TB SSD primarni disk in
  2TB SSD sekundarni disk, Gigabit LAN, z vgrajeno programsko opremo Windows 11 Pro 64-bit in MS
  Office, SLO
 • Tipkovnica SLO
 • Nanajmanj 24 palični; WIDE UHD monitor (anti-glare)
 • Črno-bel laserski tiskalnik (A4);
 • Set napajalnih kablov (evropski standard);
 • Inštalirana mora biti naslednja programska oprema: licenčna programska oprema za merjenje
  senzorične in motorične hitrosti prevajanja po perifernem živčevju (možnost vstavitve relativnih referenčnih
  vrednosti);
 • Licenčna programska oprema za naslednje preiskave: Sympathetic skin response, F-Wave, H-
  Reflex, Blink- Reflex, repetitivna stimulacija, multi-MUP analiza, Munix analiza, Makro EMG, Single Fibre EMG,
  igelni EMG, primerjava zajetih signalov z leve in desne strani pacienta (superpozicija), možnost prilagoditve
  funkcijskih tipk, možnost lokalnega in spletnega shranjevanja ter izmenjave posnetkov; programska oprema
  mora omogočati izdelavo poročil s komentarji in slikami signalov;
 • Aparatu mora biti priložena stimulacijska sonda, po možnosti nastavljiva, z integrirano možnostjo
  upravljanja; Aparat mora biti nov in proizveden v letu 2022.
 • V ponudbeni vrednosti mora biti zajeta dobava in montaža aparata na sedežu naročnika ter strokovno
  usposabljanje oseb naročnika za delo z aparatom.
 • Ponujena cena mora vključevati stroške rednega vzdrževanja v času trajanja garancije. Naročnik določa najnižjo
  garancijsko dobo 2 leti. Hkrati postavlja pogoj, da cena letnega servisnega pregleda (brez vgrajenih nadomestnih
  delov oz. potrošnega materiala) ne sme presegati višine 490,00 EUR brez DDV (v ceni so vključeni potni stroški).
  Ponudbeno blago mora biti proizvedeno s strani mednarodno priznanega proizvajalca.

Naročnik si pridržuje pravico, da bo izvedel pogajanja v primeru, da prejme dve enaki ponudbi oziroma, da ne
izbere nobene ponudbe, ki bodo v roku prispele na naročnikov zgoraj navedeni e-naslov. Naročnikova odločitev o
sprejemu / ne sprejemu ponudb(e) je dokončna.

 • RAZDELITEV NA SKLOPE: Ne.
 • MERILA ZA IZBIRO PONUDBE: Najnižja cena (50%); Izpolnjevanje tehničnih zahtev (50%)
 • TA OBJAVA JE HKRATI RAZPISNA DOKUMENTACIJA: Da

ROK ZA SPREJEMANJE PONUDB: 08.11.2022 do 10.00 ure.

DATUM OBJAVE: 4.11.2022

Zdravstvene storitve:

Ni podatkov.

Ordinacijski čas

Ni podatkov.

Naročanje

Tukaj lahko rezervirate termin za obravnavo

Naročanje je možno preko spodnjega kontaktnega obrazca, telefonsko, osebno v času naročanja, po e-pošti ali klasični pošti.

Za dodelitev termina pregleda v ambulanti,
izpolnite naslednja polja:
Naročanje:Osebno v ambulanti, telefonsko, po e-pošti, po pošti
Telefon:
Osebno:V času naročanja
Čas naročanja:
Evidentirano število zavarovanih oseb: povezava
Pooblaščena oseba:
© 2021 ŽZD. Vse pravice pridržane.