Splošna ambulanta Zidani Most

stetoskop
image_print
Zdravstvene storitve:
  • Splošne zdravstvene storitve primarnega nivoja
  • Preventivni zdravstveni pregledi za srčno žilno ogroženost

Ordinacijski čas:

Ponedeljek Torek Sreda Četrtek Petek Sobota
13:10 – 18:40 7:00 – 12:00 7:00 – 12:00 13:10 – 18:40 7:00 – 12:00 /

 

Na zdravstvene storitve se je potrebno naročiti in sicer osebno, po telefonu, po pošti ali elektronsko. Za elektronsko naročanje uporabite ta obrazec.

E-naslov: splosna.zm@zzd.si

Tel.št.: 01/33-05-138

Ponedeljek in četrtek od 14.00-18.00 ure.

Torek, sreda in petek od 8.00-12.00 ure.

 

Lokacija: Zidani most, Zidani most 9,1432 Zidani Most.

Zdravnik: Cvetka Kolbl, dr. med.

Medicinska sestra: Nadja Bajc ZT-Pooblaščena oseba za vodenje naročilne knjige

Evidentirano število zavarovanih oseb: 01.09.2019 – 1414