ZDRAVNIK (M/Ž)

 

ŽZD Ljubljana vabi k sodelovanju zdravnika – specialista splošne/družinske medicine (M/Ž) za delo v splošni  ambulanti v Novi Gorici.

Od kandidata se pričakuje strokovnost, odgovornost do dela in sodelavcev, zanesljivost, pozitivna naravnanost, vztrajnost, splošna urejenost, odpornost na stres ter sposobnost jasne in spoštljive komunikacije.

Od kandidata se zahteva uspešno opravljena specializacija iz splošne/družinske medicine, aktivno znanje slovenskega jezika in vsaj še enega tujega svetovnega jezika ter veljavna licenca.

Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.

Kandidati naj svoje prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljejo najkasneje do 12.06.2023 na elektronski naslov pravna.sluzba@zzd.si .

Datum objave: 05.06.2023

NEVROLOG (M/Ž)

ŽZD Ljubljana vabi k sodelovanju zdravnika – specialista nevrologa (M/Ž) za delo v specialistični ambulanti, s samostojnim znanjem izvajanja UZ diagnostike vratnih žil.

Od kandidata se pričakuje strokovnost, odgovornost do dela in sodelavcev, zanesljivost, pozitivna naravnanost, vztrajnost, odpornost na stres ter sposobnost jasne in spoštljive komunikacije.

Od kandidata se zahteva uspešno opravljeno specializacijo iz nevrologije, aktivno znanje slovenskega jezika in vsaj še enega tujega svetovnega jezika ter splošna urejenost.

Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas, s 40% delovnim časom  (oz. 16 ur na teden).

Kandidati naj svoje prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljejo najkasneje do 31.05.2023 na elektronski naslov pravna.sluzba@zzd.si .

Datum objave: 15.05.2023

Zobni asistent (M/Ž)

ŽZD Ljubljana vabi k sodelovanju zobnega asistenta (M/Ž) za delo v zobozdravstveni ambulanti.

Od kandidata se pričakuje znanje opravljanja dela v zobni ambulanti, skrb za njeno urejenost, obvladovanje sprejemanja in naročanja pacientov, skrb za pripravo in urejenost zobozdravstvenih kartonov, nudenje pomoči zobozdravniku pri obravnavi pacientov, usposobljenost za apliciranje zdravil po navodilih in pod nadzorom zobozdravnika, vzdrževanje medicinskih pripomočkov za delo in izvajanje sterilizacije le-teh v skladu z zdravstvenimi zahtevami, vodenje evidence o pregledih in storitvah, izdelava vseh poročil v skladu s predpisi, izpolnjevanje predpisanih obrazcev in formularjev ter opravljanje drugih del po nalogu glavne sestre in zobozdravnika v skladu s svojo usposobljenostjo.

Od kandidata se pričakuje strokovnost, odgovornost do dela in sodelavcev, zanesljivost, pozitivna naravnanost, vztrajnost, odpornost na stres ter sposobnost jasne in spoštljive komunikacije.

Od kandidata se zahteva srednja izobrazba ustrezne smeri, aktivno znanje slovenskega jezika, aktivno znanje enega tujega jezika ter splošna urejenost. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z izkušnjami.

Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas enega leta s polnim delovnim časom in z dvomesečnim poskusnim delom.

Kandidati naj svoje prijave z življenjepisom in priloženimi dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljejo najkasneje do 15.03.2023 na elektronski naslov pravna.sluzba@zzd.si .

Datum objave: 28.02.2023

Zdravstveno administrativni sodelavec (M/Ž)

ŽZD Ljubljana vabi k sodelovanju zdravstveno administrativnega sodelavca, za delo v administraciji.

Od kandidata se pričakuje strokovnost, lojalnost do delodajalca, odgovornost do dela in sodelavcev, zanesljivost, pozitivna naravnanost, vztrajnost, odpornost na stres ter sposobnost jasne in spoštljive komunikacije.

Poleg zgoraj navedenega se od kandidata zahteva ustrezna srednješolska izobrazba V. stopnje in vsaj 5 let delovnih izkušenj na podobnih delih, aktivno znanje vsaj enega tujega svetovnega jezika, vozniški izpit B kategorije ter splošna urejenost.

Kandidat mora biti samostojen uporabnik programskega paketa Office (word, excel, power point) v okolju Windows, prav tako mora znati desetprstno slepo tipkati po nareku. Kandidat mora biti vešč tipkanja (prepisovanja) besedil iz zvočnih datotek.

Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas 12 mesecev, z dvomesečnim poskusnim delom.

Kandidati naj svoje prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljejo najkasneje do 28.02.2023 na elektronski naslov pravna.sluzba@zzd.si

Datum objave: 16.02.2023

Radiološki inženir  (M/Ž)

ŽZD Ljubljana vabi k sodelovanju radiološkega inženirja (M/Ž) za delo v rentgenološki ambulanti. Od kandidata se pričakuje poznavanje radiološke  nuklearno-medicinske diagnostike, samostojno izvajanje vseh vrst rentgenskega slikanja, uporabo UZ aparata,  znanje upravljanja z medicinsko dokumentacijo, poznavanje upravljanja radioloških aparatov, izvajanje ukrepov zaščite pred ionizirajočimi in neionizirajočimi sevanji in izvajanje kontrole kakovosti, poznavanje pomožnih materialov v rentgenski diagnostiki pa tudi izvajanje drugih nalog v povezavi z delom na svojem strokovnem področju.

Od kandidata se pričakuje strokovnost, odgovornost do dela in sodelavcev, zanesljivost, pozitivna naravnanost, vztrajnost, odpornost na stres ter sposobnost jasne in spoštljive komunikacije.

Od kandidata se zahteva uspešno opravljen visokošolski študij na oddelku za radiologijo (Visoka šola za zdravstvo) in opravljen strokovni izpit, aktivno znanje slovenskega jezika, vozniški izpit B kategorije ter splošna urejenost. Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas.

Kandidati naj svoje prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljejo najkasneje do 28.02.2023 na elektronski naslov pravna.sluzba@zzd.si .

Datum objave: 15.02.2023

Sodelavec na področju trženja (marketing) M/Ž

ŽZD Ljubljana vabi k sodelovanju osebo za delo v marketingu, ki je sposobna razvoja marketinške funkcije, s poznavanjem trženja v zdravstveni dejavnosti in z dobrimi organizacijskimi sposobnostmi.

Od kandidata se pričakuje strokovnost, lojalnost do delodajalca, odgovornost do dela in sodelavcev, zanesljivost, pozitivna naravnanost, vztrajnost, odpornost na stres ter sposobnost jasne in spoštljive komunikacije.

Poleg zgoraj navedenega se od kandidata zahteva najmanj univerzitetna izobrazba in vsaj 5 let delovnih izkušenj, aktivno znanje vsaj enega tujega svetovnega jezika, vozniški izpit B kategorije ter splošna urejenost. Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas 10 mesecev.

Kandidati naj svoje prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljejo najkasneje do 19.02.2023 na elektronski naslov pravna.sluzba@zzd.si .

Datum objave: 15.02.2023

Čistilka  (M/Ž)

ŽZD Ljubljana vabi k sodelovanju čistilko (M/Ž).

Od kandidata se zahteva ustrezna usposobljenost, z vsaj dvema  letoma delovnih izkušenj na področju čiščenja notranjih prostorov kot tudi odgovornost do dela in sodelavcev, zanesljivost, natančnost, pozitiven odnos do dela, sposobnost jasne in spoštljive komunikacije, nekaznovanost ter splošna zdravstvena zmožnost.

Zahtevano je aktivno znanje slovenskega in splošna urejenost. Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas, z dvomesečnim poskusnim delom. Delo je dvoizmensko.

Kandidati naj svoje prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljejo najkasneje do 28.02.2023 na elektronski naslov pravna.sluzba@zzd.si .

Datum objave: 15.02.2023

NABAVNO – SKLADIŠČNI REFERENT  (M/Ž)

ŽZD Ljubljana vabi k sodelovanju nabavno – skladiščnega referenta (M/Ž) za delo v nabavni službi.

Delo bo obsegalo zlasti naslednje naloge: nabavo potrošnega materiala, zdravil, osnovnih sredstev ter drobnega inventarja za ordinacije, reševanje vseh vrst reklamacij v povezavi z materialom, periodična priprava poročil in kalkulacij za finančno službo, vodenje evidence o vzdrževanju medicinskih aparatov in naprav ter skrb za letno kalibracijo, pridobivanje ponudb s strani dobaviteljev, organizacija odvoza infektivnih odpadkov, koordinacija s tehničnimi službami, koordinacija pri selitvah ordinacij, vodenje centralnega skladišča osebne varovalne opreme in periodično poročanje pristojnim organom, vodenje in izvajanje distribucije cepiv, nabava, skrb za vnos v bazo cepiv ter kontrola, vodenje evidence drobnih gotovinskih nabav, ostala dela po navodilu nadrejenega, za katera je kandidat usposobljen in se lahko smiselno uvrščajo na svoje delovno področje.

Od kandidata se zahteva uspešno končana srednja šola ekonomske, tehnične ali zdravstvene smeri ali prva bolonjska stopnja ene izmed navedenih oziroma sorodnih smeri, z najmanj tremi leti delovnih izkušenj,  samostojno delo z računalnikom in uporaba orodij MS Office (Word, Excel, Power Point, Outlook).

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati s širšim poznavanjem del na področju nabave v zdravstvu. Zahtevano je aktivno znanje slovenskega jezika, znanje enega tujega jezika (pisno in govorno), vozniški izpit B kategorije ter splošna urejenost. Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas, z dvomesečnim poskusnim delom.

Kandidati naj svoje prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljejo najkasneje do 31.12.2022 na elektronski naslov pravna.sluzba@zzd.si .

Datum objave: 19.12.2022

Srednja medicinska sestra oziroma tehnik zdravstvene nege (M/Ž)

ŽZD Ljubljana vabi k sodelovanju srednjo medicinsko sestro oziroma tehnika zdravstvene nege za delo v ORL ambulanti. Od kandidata se pričakuje znanje upravljanja z medicinsko dokumentacijo, znanje izvajanja zdravstvene nege v skladu s strokovno usposobljenostjo, opravljanje nalog v timu z zdravnikom v splošni ambulanti, izvajanje delnih aktivnosti na področju otorinolaringologije, izvajanje aktivnosti za preprečevanje okužb v skladu s programom preprečevanja in obvladovanja okužb, povezanih z zdravstveno dejavnostjo pa tudi izvajanje drugih nalog v povezavi z delom na svojem strokovnem področju oziroma  s pridobljenimi kompetencami.

Od kandidata se pričakuje strokovnost, odgovornost do dela in sodelavcev, zanesljivost, pozitivna naravnanost, vztrajnost, odpornost na stres ter sposobnost jasne in spoštljive komunikacije.

Od kandidata se zahteva srednja izobrazba s področja zdravstvene nege, opravljen strokovni izpit, vpis v register zdravstvenih delavcev in sodelavcev, aktivno znanje slovenskega jezika, aktivno znanje enega tujega jezika, vozniški izpit B kategorije ter splošna urejenost. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z izkušnjami. Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom in s trimesečnim poskusnim delom.

Kandidati naj svoje prijave z življenjepisom in priloženimi dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljejo najkasneje do 16.12.2022 na elektronski naslov pravna.sluzba@zzd.si .

Datum objave: 01.12.2022

RADIOLOŠKI INŽENIR  (M/Ž)

ŽZD Ljubljana vabi k sodelovanju radiološkega inženirja (M/Ž) za delo v rentgenološki ambulanti. Od kandidata se pričakuje poznavanje radiološke  nuklearno-medicinske diagnostike, samostojno izvajanje vseh vrst rentgenskega slikanja, uporabo UZ aparata,  znanje upravljanja z medicinsko dokumentacijo, poznavanje upravljanja radioloških aparatov, izvajanje ukrepov zaščite pred ionizirajočimi in neionizirajočimi sevanji in izvajanje kontrole kakovosti, poznavanje pomožnih materialov v rentgenski diagnostiki pa tudi izvajanje drugih nalog v povezavi z delom na svojem strokovnem področju.

Od kandidata se pričakuje strokovnost, odgovornost do dela in sodelavcev, zanesljivost, pozitivna naravnanost, vztrajnost, odpornost na stres ter sposobnost jasne in spoštljive komunikacije.

Od kandidata se zahteva uspešno opravljen visokošolski študij na oddelku za radiologijo (Visoka šola za zdravstvo) in opravljen strokovni izpit, aktivno znanje slovenskega jezika, vozniški izpit B kategorije ter splošna urejenost. Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas.

Kandidati naj svoje prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljejo najkasneje do 15.12.2022 na elektronski naslov pravna.sluzba@zzd.si .

Datum objave: 28.11.2022

Diplomirana medicinska sestra (VS)

ŽZD Ljubljana vabi k sodelovanju diplomirano medicinsko sestro (VS) za delo v referenčni ambulanti. Od kandidatke se pričakuje znanje upravljanja z medicinsko dokumentacijo, znanje samostojnega izvajanja zdravstvene nege na področju s specialnimi znanji, sposobnost vodenja negovalnega tima in sodelovanje v zdravstvenem timu pri izvajanju osnovne zdravstvene dejavnosti,  sposobnost samostojnega izvajanja nadzora nad delovanjem medicinskih pripomočkov in aparatur ter poznavanje njihovega upravljanja, izvajanje aktivnosti za preprečevanje okužb v skladu s programom preprečevanja in obvladovanja okužb, povezanih z zdravstveno dejavnostjo pa tudi izvajanje drugih nalog v povezavi z delom na svojem strokovnem področju. Prednost pri izboru bodo imele kandidatke z opravljenimi moduli za delo v referenčni ambulanti.

Od kandidatke se pričakuje strokovnost, odgovornost do dela in sodelavcev, zanesljivost, pozitivna naravnanost, vztrajnost, odpornost na stres ter sposobnost jasne in spoštljive komunikacije.

Od kandidatke se zahteva visokošolska strokovna izobrazba s področja zdravstvene nege (diploma 1. stopnje), aktivno znanje slovenskega jezika, vozniški izpit B kategorije ter splošna urejenost. Z izbrano kandidatko bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas.

Kandidatke naj svoje prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljejo najkasneje do 05.12.2022 na elektronski naslov pravna.sluzba@zzd.si .

Datum objave: 21.11.2022

Diplomirana medicinska sestra (VS)

ŽZD Ljubljana vabi k sodelovanju diplomirano medicinsko sestro (VS) za delo v okulistični ambulanti. Od kandidatke se pričakuje znanje upravljanja z medicinsko dokumentacijo, znanje izvajanja zdravstvene nege v skladu s strokovno usposobljenostjo, izvajanje nadzora nad delovanjem medicinskih pripomočkov in aparatur ter poznavanje njihovega upravljanja (tonometer, refraktometer, OCT, aparat za vidno polje, idr.), izvajanje aktivnosti za preprečevanje okužb v skladu s programom preprečevanja in obvladovanja okužb, povezanih z zdravstveno dejavnostjo pa tudi izvajanje drugih nalog v povezavi z delom na svojem strokovnem področju.

Od kandidatke se pričakuje strokovnost, odgovornost do dela in sodelavcev, zanesljivost, pozitivna naravnanost, vztrajnost, odpornost na stres ter sposobnost jasne in spoštljive komunikacije.

Od kandidatke se zahteva visokošolska strokovna izobrazba s področja zdravstvene nege (diploma 1. stopnje), aktivno znanje slovenskega jezika, vozniški izpit B kategorije ter splošna urejenost. Z izbrano kandidatko bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas.

Kandidatke naj svoje prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljejo najkasneje do 05.12.2022 na elektronski naslov pravna.sluzba@zzd.si .

Datum objave: 21.11.2022

Vodja finančno – ekonomske službe

ŽZD Ljubljana vabi k sodelovanju osebo za delo v finančno ekonomski službi (M/Ž), ki je sposobna vodenja in razvoja finančne funkcije, priprave dolgoročnih in kratkoročnih planov, spremljanja, proučevanja in implementacije zakonodaje n svojem področju, poročanja različnim organom, z znanjem interne in eksterne revizije poslovanja,  vodenja aktivnosti z zunanjimi deležniki, s poznavanjem javnih financ, ki je sposobna strateškega razmišljanja, z znanjem priprave področnih internih aktov, z dobrimi vodstvenimi in organizacijskimi sposobnostmi ter poznavanjem programov evropske kohezijske politike.

Od kandidata se pričakuje strokovnost, lojalnost do delodajalca, odgovornost do dela in sodelavcev, popolna zanesljivost, pozitivna naravnanost, vztrajnost, odpornost na stres ter sposobnost jasne in spoštljive komunikacije.

Poleg zgoraj navedenega se od kandidata zahteva tudi univerzitetna izobrazba ekonomske smeri (VII/2) in najmanj 8 let delovnih izkušenj, aktivno znanje vsaj enega tujega jezika (ANG/NEM), vozniški izpit B kategorije ter splošna urejenost. Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas.

Kandidati naj svoje prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljejo najkasneje do 7.11.2022 na elektronski naslov pravna.sluzba@zzd.si .

Datum objave: 24.10.2022

IŠČEMO SODELAVCE ZA ULTRAZVOČNO DIAGNOSTIKO

V SŽ – Železniškem zdravstvenem domu Ljubljana iščemo nove sodelavce (v obliki zaposlitve ali honorarnega sodelovanja), ki bodo izvajali različne ultrazvočne preiskave (ultrazvok srca, vratnih žil, skeleta, trebuha). Prijave oziroma povpraševanja kandidatov sprejemamo na elektronskem naslovu: info@zzd.si in na tel. št. 01 33 05 202.

ZDRAVNIK SPECIALIST (INTERNIST ALI KARDIOLOG) – M/Ž

V SŽ – Železniškem zdravstvenem domu Ljubljana iščemo zdravnika specialista internistike ali kardiologije, z znanjem oziroma izkušnjami z delom pri ultrazvoku srca in vratnega ožilja. Zahtevane so ustrezna izobrazba in delovne izkušnje vsaj treh let. Potrebno je znanje slovenskega jezika: razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče. Kandidati naj pošljejo prošnjo na elektronski naslov info@zzd.si ali pokličejo na tel. št. 01 33 05 202. Možno je tudi honorarno sodelovanje.