Odpoved termina in prenaročanje,

 

Možnosti opravičene odsotnosti od termina oz. posledice zaradi morebitne neopravičene odsotnosti od določenega termina

 

 

V skladu z drugim odstavkom 15b. člena ZPacP lahko pacient ali v njegovem imenu njegov ožji družinski član odpove termin:

  1. odpove termin brez navajanja razlogov:najpozneje deset dni pred izvedbo zdravstvene storitve, in sicer le enkrat v okviru iste napotitve in le v okviru napotitve s stopnjo nujnosti hitro ali redno;
  2. kasneje (manj kot deset dni pred terminom) odpove termin z navedbo razloga: v pisni obliki in le iz objektivnih razlogov:
    1. nepričakovana hospitalizacija pacienta ali ožjega družinskega člana, ki onemogoča prihod pacienta na termin ali izvedbo zdravstvene storitve,
    2. nenadna bolezen, poškodba ali zdravstveno stanje pacienta ali ožjega družinskega člana, ki onemogoča prihod pacienta na termin ali izvedbo zdravstvene storitve,
    3. smrt ožjega družinskega člana pacienta.

 

Posledice neupravičene odsotnosti (tretji odstavek 15b. člena ZPacP):

  • če pacient ne pride na termin in termina ne odpove (neopravičena odsotnost), se ga črta s čakalnega seznama in napotna listina preneha veljati. Če je pacient neupravičeno odsoten na enem izmed terminov v okviru iste napotitve, se zdravstvena obravnava v okviru te napotitve konča.

 

Ponovna uvrstitev na čakalni seznam pri istem izvajalcu zdravstvene dejavnosti za isto vrsto zdravstvene storitve:

  • po poteku treh mesecev od termina, na katerem je bil neopravičeno odsoten. Navedeni rok se ne upošteva, če izvajalec zdravstvene dejavnosti presodi, da bi taka omejitev neposredno ogrožala pacientovo zdravstveno stanje ali zdravstveno obravnavo.

 

Navedeno se smiselno uporablja tudi za okvirni termin.

Vnaprej se vam zahvaljujemo za razumevanje in spoštovanje določil, saj bo na ta način naročanje na zdravstvene storitve potekalo s čim manj zapleti.

Ordinacije Odpoved termina in prenaročanje,