Pohvale, pritožbe in predlogi
V Železniškem zdravstvenem domu Ljubljana se vselej trudimo zagotoviti kar se da hitro in kvalitetno oskrbo vaših zdravstvenih težav, pri tem nam je v pomoč vsaka vaša pohvala ali pritožba.

Pohvale, pritožbe in predlogi,

Spoštovane pacientke in pacienti!

 

V Železniškem zdravstvenem domu Ljubljana se vselej trudimo zagotoviti kar se da hitro in kvalitetno oskrbo vaših zdravstvenih težav, pri tem nam je v pomoč vsaka vaša pohvala ali pritožba.

 

Postopek obravnave kršitve pacientovih pravic ureja Zakon o pacientovih pravicah, ki določa pravice in dolžnosti pacientov. Vsebino in obliko obrazcev o pisnih izjavah volje pacienta določa Pravilnik o obrazcih o pisnih izjavah volje pacienta (http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV9074).

 

Pritožbo, pohvalo ali kakšen drug predlog lahko vložite preko spletne pošte, ali pa ustno pri pristojni osebi za sprejemanje in obravnavo zahteve za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic na naslovu Celovška cesta 4, 1000 Ljubljana.

 

Pisna zahteva mora vsebovati ime, naslov in kontaktne podatke pacienta, opis domnevne kršitve, podatke o udeleženem zdravstvenem osebju, podatke o morebitnih drugih udeleženih osebah, čas, kraj in morebitne posledice domnevne kršitve ter morebiten predlog za rešitev spora.

 

V primeru neustreznega odnosa zdravstvenega osebja je rok 15 dni od domnevne kršitve. V primeru neustreznega ravnanja zdravstvenega osebja pri nudenju zdravstvene oskrbe je rok 30 dni po končani zdravstveni oskrbi. Če ste za kršitev izvedeli kasneje, ali pa so se posledice kršitve pokazala kasneje, je rok za vložitev zahteve tri mesece po preteku zgoraj določenih rokov.

 

V postopku uresničevanja pravic lahko pacientu svetuje, pomaga ali ga zastopa zastopnik pacientovih pravic. Zastopnici pacientovih pravic za območje Ljubljane sta:

 

  • Duša Hlade Zore

Prostori Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Območna enota Ljubljana,

Zaloška 29

1000 Ljubljana

tel. številka: 01 542 32 85

e-pošta: dusa.hlade-zore@nijz.si

Uradne ure:

ponedeljek od 8.00 do 15.00 ure

torek od 8.00 do 13.00 ure

 

  • Mojca Mahkota

Prostori Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Območna enota Ljubljana,

Zaloška 29

1000 Ljubljana

tel. številka: 01 542 32 85

e-pošta: mojca.mahkota@nijz.si

Uradne ure:

torek od 13.00 do 19.00 ure

sreda od 8.30 do 14.30 ure

 

  • Marjan Sušelj

Prostori Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Območna enota Ljubljana,

Zaloška 29

1000 Ljubljana

tel. številka: 01 542 32 85

e-pošta: marjan.suselj@nijz.si

Uradne ure:

torek od 14.30 do 19.00 ure

sreda od 8.30 do 14.30 ure

Zdravstvene storitve:

Ni podatkov.

Ordinacijski čas

Ni podatkov.

Naročanje

Tukaj lahko rezervirate termin za obravnavo

Naročanje je možno preko spodnjega kontaktnega obrazca, telefonsko, osebno v času naročanja, po e-pošti ali klasični pošti.

Za dodelitev termina pregleda v ambulanti,
izpolnite naslednja polja:
Naročanje:Osebno v ambulanti, telefonsko, po e-pošti, po pošti
Telefon:
Osebno:V času naročanja
Čas naročanja:
Evidentirano število zavarovanih oseb: povezava
Pooblaščena oseba: