Dispanzer medicine dela, prometa in športa

Opravljamo preglede pred nastopom dela, sistematske preglede, preglede voznikov.
Dispanzer medicine dela, prometa in športa
 • ZA NAROČANJE NA PREGLEDE  TEL.: 01 33 05 122 Nevenka Kupljenik in Nataša Jelen, vsak dan od ponedeljka do petka med 10.00 in 13. uro. ALI NAM PIŠITE NA narocanje.md@zzd.si Nahajamo se na Celovški cesti 4, 1000 Ljubljana.
 
 • ZA PONUDBO NAS POKLIČITE NA TEL.: 01 33 05 115 vsak dan od ponedeljka do petka med 8.00 in 13. uro. ALI NAM PIŠITE NA lojzka.sterle@zzd.si
 
 • V SŽ  Železniškem zdravstvenem domu že desetletja izvajamo naloge varovanja  zdravja in delovne zmožnosti, zgodnje odkrivanje in preprečevanje poklicnih bolezni in poškodb pri delu. Preventivne zdravstvene preglede in  ostale naloge  pooblaščenega specialista medicine dela pormeta in športa opravljata dva specialista medicine dela prometa in športa.
 
 • Po potrebi pri pregledih sodelujejo tudi zdravniki specialisti (okulist, otorinolaringolog, internist, psiholog, nevrolog, psihiater, rentgenolog, dermatolog, ortoped, urolog).
   

Izvajamo zdravstvene preglede:

 • predhodne preventivne zdravstvene preglede (pred zaposlitvijo)
 • usmerjene obdobne preventivne zdravstvene preglede delavcev
 • preglede voznikov in kandidatov za voznike motornih vozil vseh   kategorij
 • preglede za ugotavljanje zdravstvene zmožnosti za posest ali   nošenje orožja
 • preglede izvršilnih železniških delavce
 • preglede študentov
 • preglede gasilcev
 • preglede za vodstvene in vodilne delavce (managerske preglede z  obremenitvenim testiranjem in ultrazvočnimi preiskavami srca, vratnega ožilja, trebuha, ščitnice) Pri pregledih sodelujejo tudi  zdravniki specialisti (okulist, otorinolaringolog, internist, psiholog, nevrolog, psihiater, rentgenolog, dermatolog, ortoped, urolog).
 

V specialistični ambulanti medicine dela, prometa in športa opravljamo tudi ostale naloge pooblaščenega zdravnika:

 • sodeluje pri izdelavi strokovnih podlag za izjavo o varnosti
 • izdelava zdravstvene ocene tveganja
 • revizija zdravstvene  ocene tveganja
 • svetovanje v procesu poklicne rehabilitacije in izbiri drugega   ustreznega dela
 • spremlja in analizira stanje v zvezi s poklicnimi boleznimi ter   boleznimi povezanimi z delom ter odkrivanje vzrokov,
 • seznanjal delavce s tveganji, povezanimi z njihovim delovnim mestom in delovnim okoljem, ki lahko privedejo do funkcionalnih okvar, bolezni ali invalidnosti,
 • predlaga ukrepe za utrjevanje zdravja delavcev, svetuje glede   izvajanja delovnega procesa v zvezi z zdravjem pri delu.

Cena preventivnega zdravstvenega pregleda je odvisna od obsega zdravstvenega pregleda, ta pa je odvisen od:

 • Obsega in zahtevnosti pregleda,
 • Zdravstvenega dela ocene tveganja,
 • Delovnega mesta (del, ki jih  zaposleni opravlja),
 • Tveganj, katerim je delavec izpostavljen na delovnem mestu (opisa del, ki jih navedete na napotnici 8.204 ali Obr. 8.205),
   
Naročanje

Tukaj lahko rezervirate termin za obravnavo

Naročanje je možno preko spodnjega kontaktnega obrazca, telefonsko, osebno v času naročanja, po e-pošti ali klasični pošti.

Za dodelitev termina pregleda v ambulanti,
izpolnite naslednja polja:

* Obrazec ni namenjen za reševanje nujnih stanj.

* Zaradi varovanja podatkov izvidov po e-pošti ne pošiljajte.

Naročanje:Osebno v ambulanti, telefonsko, po e-pošti, po pošti
Telefon:01/ 33 05 122
Osebno:V času naročanja
Čas naročanja:Od ponedeljka do petka med 10.00 in 13. uro
Evidentirano število zavarovanih oseb: povezava
Pooblaščena oseba: Nevenka Kupljenik, Nataša Jelen
Ostale ambulante

Zaposlitev

V SŽ – Železniškem zdravstvenem domu Ljubljana iščemo nove sodelavce

Odpoved termina in prenaročanje

Možnosti opravičene odsotnosti od termina oz. posledice zaradi morebitne neopravičene odsotnosti od določenega termina

Pohvale, pritožbe in predlogi

V Železniškem zdravstvenem domu Ljubljana se vselej trudimo zagotoviti kar se da hitro in kvalitetno oskrbo vaših zdravstvenih težav, pri tem nam je v pomoč vsaka vaša pohvala ali pritožba.

Dispanzer medicine dela, prometa in športa

Opravljamo preglede pred nastopom dela, sistematske preglede, preglede voznikov.

Splošna ambulanta

Osnovno zdravstveno varstvo, oskrba in preventivna skrb za pacienta.

Zobozdravstvena ambulanta

Osnovno zobozdravstveno varstvo,preventiva skrb za pacienta in protetika.

Fizioterapija

Vzpostavitev, vzdrževanje in krepitev zdravja ter funkcionalnosti gibalnega sistema.

Specialistična ambulanta

Nadaljna zdravstvena oskrba in preventivno varstvo na sekundarnem nivoju.