Fizioterapija

Vzpostavitev, vzdrževanje in krepitev zdravja ter funkcionalnosti gibalnega sistema.
Fizioterapija
Na podlagi ocene bolnikovega stanja,ki ga poda napotni zdravnik, fizioterapevtske anamneze in osebnostnih značilnosti bolnika, sestavimo fizioterapevtski program za vsakega pacienta posebej. Program zajema uporabo metod gibalne terapije in fizikalnih znanj ter fizioterapevtskih pripomočkov s katerimi spodbujamo in vzpostavljamo funkcionalno povrnitev pacientovega zdravja.
Ostale ambulante

Dispanzer medicine dela, prometa in športa

Opravljamo preglede pred nastopom dela, sistematske preglede, preglede voznikov.

Splošna ambulanta

Osnovno zdravstveno varstvo, oskrba in preventivna skrb za pacienta.

Zobozdravstvena ambulanta

Osnovno zobozdravstveno varstvo,preventiva skrb za pacienta in protetika.

Fizioterapija

Vzpostavitev, vzdrževanje in krepitev zdravja ter funkcionalnosti gibalnega sistema.

Specialistična ambulanta

Nadaljna zdravstvena oskrba in preventivno varstvo na sekundarnem nivoju.

Diagnostični laboratorij

Odvzem krvi in urina za osnovne,biokemijske ter specialistične analize.

Ultrazvočna diagnostika

Ultrazvočna diagnostika na področju trebuha, skrotuma, srca in ožilja.

Rentgen

Rentgensko slikanje in diagnostika za polnoletne paciente

© 2021 ŽZD. Vse pravice pridržane.