Diagnostični laboratorij
Odvzem krvi in urina za osnovne,biokemijske ter specialistične analize.

Diagnostični laboratorij,

Splošno / o nas

Diagnostični laboratorij je medicinski laboratorij in deluje kot samostojna organizacijska in strokovna enota v okviru Železniškega zdravstvenega doma. Izvaja osnovno laboratorijsko diagnostiko in opravlja preiskave v krvi, urinu in blatu za paciente Železniškega zdravstvenega doma ter za samoplačnike. Za preiskovanje uporabljamo znanstveno preizkušene metode, ki so jih priznala mednarodna ali domača strokovna združenja in razširjeni strokovni kolegij, ki jih opravlja strokovno usposobljeno osebje. Diagnostični laboratorij tudi poskrbi za pravilen odvzem, pripravo in pošiljanje biološkega materiala za preiskave, ki jih opravljajo v drugih laboratorijih.

Za zagotavljanje kakovosti dela uporabljamo notranje in zunanje sisteme zagotavljanja kakovosti. Pri zunanjem preverjanju kakovosti rezultatov smo vključeni v različne sheme za zunanjo oceno kakovosti: SNEQAS (Slovenska nacionalna shema za zunanjo oceno kakovosti), RIQAS (Randox International Quality Assessment Scheme) in RfB (Referenzinstitut für Bioanalytik).

 

Kontakti

Organizacijski vodja/namestnik vodje Diagnostičnega laboratorija

Ludvika Prešeren

E: ludvika.preseren@zzd.si

T: 01 / 330 51 09

 

 Lokacija

Diagnostični laboratorij je lociran v pritličju stavbe Železniškega zdravstvenega doma na Celovški cesti 4 v Ljubljani.

 

Delovni čas

  • PONEDELJEK: 6:45 – 17:00
  • TOREK – PETEK: 6:45 – 14:15

Odvzem krvi in drugega biološkega materiala

  • PONEDELJEK – PETEK: 7:00 – 11:00

Odvzemi za nujne primere

  • PONEDELJEK: 7:00 – 17:00
  • TOREK – PETEK: 7:00 – 13:30

Vzorce, ki jih pošiljamo v druge laboratorije, odvzemamo samo do 10:00 ure.

 

Seznam preiskav, ki jih opravljamo v Diagnostičnem laboratoriju

 

Navodila in obvestila bolnikom za odvzem biološkega materiala

Odvzem krvi in drugega biološkega materiala poteka v pritličju stavbe Železniškega zdravstvenega doma.

Odvzem venske krvi

Postopek za odvzem venske krvi poteka po standardiziranem postopku z zaprtim sistemom, ki ga izvaja strokovno usposobljeno laboratorijsko osebje.

Na vrednosti analitov v krvi vplivajo različni biološki vplivi. Nekateri so nespremenljivi in nanje ne moremo vplivati (spol, starost, dedni faktorji…), drugi pa so spremenljivi (telesna in mišična masa, stradanje, prehranske navade, fizična aktivnost, zdravila, menstrualni ciklus, stres, kronobiološki vplivi in podobno).

Fizični napor pred odvzemom krvi lahko povzroči lažno zvišane vrednosti proteinov in nanje vezanih snovi, sečne kisline (urat), laktat dehidrogenaze (LDH), kreatin kinaze (CK), aspartat aminotransferaze (AST) in podobno. Vpliv fizičnega napora je odvisen od trajanja in intenzivnosti aktivnosti.

Biološki ritmi so časovna obdobja v katerih zaznamo nihanja koncentracij posameznega analita, ki trajajo različno dolgo (manj kot en dan, približno en dan in dlje kot en dan). Najpomembnejša nihanja koncentracij analitov v klinični biokemiji so normalna (fiziološka) nihanja koncentracij znotraj dneva, ko v vzorcih odvzetih v različnih delih dneva, dobimo različne koncentracije. Zato je za pravilno interpretacijo rezultatov analiz pomembna ura odvzema. Priporočen čas odvzema je na tešče med 7. in 9. uro, ker so v bili v takšnih pogojih odvzeti vzorci za določitev orientacijskih referenčnih intervalov.

 

Navodilo za odvzem urina

Navodilo za odvzem venske krvi

Navodilo za odvzem blata za pregled na prisotnost prikrite krvi

Navodilo za odvzem blata za pregled na parazite

 

Poročanje o rezultatih in izvid

Po izvedenih laboratorijskih analizah izdamo standardiziran laboratorijski izvid z oznako »Končni izvid«, ki je lahko v elektronski ali papirni obliki. Rezultatov laboratorijskih preiskav naročnikom, bolnikom in svojcem po telefonu ne sporočamo, da se izognemo napakam in morebitnim zlorabam.  Originalni izvid ali prepis izvida izdajamo naročniku, po predhodni identifikaciji pa tudi pacientu ali osebi s pisnim pooblastilom pacienta na sprejemnem okencu Diagnostičnega laboratorija. Natisnjene izvide izdajamo v zaprtih kuvertah.

Sporočanje rezultatov laboratorijskih preiskav in kritičnih vrednosti

 

Varovanje podatkov

Diagnostični laboratorij ima v skladu s politiko Železniškega zdravstvenega doma vzpostavljen način vzdrževanja zaupnosti podatkov, ki se nanašajo na opravljene storitve in rezultate.

Reševanje pritožb

Zaposlenim v Diagnostičnem laboratoriju je pomembno zadovoljstvo uporabnikov naših storitev.

Pritožbe sprejemajo vsi zaposleni Diagnostičnega laboratorija in jih posredujejo v reševanje ustrezni osebi. Pritožbo lahko uporabnik posreduje ustno, pisno ali po elektronski pošti. Na sprejemu pacientov Diagnostičnega laboratorija je na voljo dokument, ki opisuje načine reševanja pritožb uporabnikov storitev Diagnostičnega laboratorija.

Zdravstvene storitve:

Ni podatkov.

Ordinacijski čas

Ni podatkov.

Naročanje

Tukaj lahko rezervirate termin za obravnavo

Naročanje je možno preko spodnjega kontaktnega obrazca, telefonsko, osebno v času naročanja, po e-pošti ali klasični pošti.

Za dodelitev termina pregleda v ambulanti,
izpolnite naslednja polja:
Naročanje:Osebno v ambulanti, telefonsko, po e-pošti, po pošti
Telefon:
Osebno:V času naročanja
Čas naročanja:
Evidentirano število zavarovanih oseb: povezava
Pooblaščena oseba: