Novosti v zvezi z napotovanjem pacientov na zdravstvene storitve

Dne 21.1.2018 sta pričela veljati Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pacientovih pravicah ter Pravilnik o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah. Na novo je uveden pojem NAPOTNA LISTA, ki zajema tako napotnice kot delovne naloge.
Druge ključne novosti so:
1. Dodana je nova stopnja nujnosti "ZELO HITRO".
2. Določene so najdaljše dopustne čakalne dobe za posamezno vrsto zdravstvene storitve glede na stopnjo nujnosti:
- NUJNO - nujna medicinska pomoč, nujno zdravljenje v 24 urah od predložitve napotne listine
- ZELO HITRO - storitev mora biti opravljena v roku 14 dni od predložitve napotne listine
- HITRO - storitev mora biti opravljena v roku 3 mesecev od predložitve napotne listine
- REDNO - storitev mora biti opravljena v roku 6 mesecev od predložitve napotne listine
Najdaljše dopustne čakalne dobe ne veljajo za kontrolne preglede.
3. Določeni so roki v katerih mora pacient izvajalcu predložiti napotno listino:
- s stopnjo nujnosti NUJNO:
najpozneje naslednji dan po njeni izdaji

- s stopnjo nujnosti ZELO HITRO:
v 5 dneh po njeni izdaji

- stopnjo nujnosti HITRO in REDNO:
v 14 dneh po njeni izdaji

V kolikor napotna listina ni oddana v tem roku, se pacienta ne uvrsti na čakalni seznam in se mu ne opravi zdravstvena storitev.
Ti roki ne veljajo za napotne listine za KONTROLNI PREGLED

4. ODPOVED TERMINA: pacient lahko brez navajanja razlogov odpove termin, a mora to storiti najpozneje deset dni pred terminom in sicer le enkrat v okviru iste napotitve in le v okviru napotitve s stopnjo nujnosti HITRO ali REDNO.

Informacije: 01 33 05 101

Naše čakalne dobe

Nacionalne čakalne dobe