INFORMACIJE

POMEMBNO OBVESTILO
15.03.2020
Spoštovani pacienti,
Na podlagi 2. člena Odredbe o začasnih ukrepih za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (Uradni list RS št. 22/2020 z dne 13. 3. 2020), ki jo je izdal minister za zdravje in se začne uporabljati 16. 3. 2020, moramo vsi izvajalci zdravstvenih storitev
z dnem 16.3.2020 do nadaljnjega, prekiniti opravljanje preventivnih zdravstvenih storitev, odpovedati specialistične preglede in operativne posege, razen zdravstvenih storitev, označenih s stopnjo nujnosti nujno in zelo hitro, onkoloških storitev in obravnave nosečnic. Prekinitev izvajanja zdravstvenih storitev velja tudi za postopke rehabilitacije in druge nenujne oblike zdravljenja.
O novem datumu pregleda vas bomo obvestili , ko bodo razmere to dopuščale.
Na podlagi 3. člena odredbe moramo z dnem 16.3.2020 prekiniti tudi izvajanje vseh zobozdravstvenih storitev, razen nujnih in tistih, katerih opustitev bi vodila v trajne okvare splošnega in ustnega zdravja. Nujne zdravstvene ambulante so organizirane v ZD Ljubljana, ZD Maribor, ZD Celje, ZD Kranj, ZD Novo mesto , ZD Koper in ZD Nova Gorica. V PRIMERU POTREBE NE PRIHAJAJTE V NAŠ ZDRAVSTVENI DOM, PAČ PA PO TELEFONU POKLIČITE SVOJEGA OSEBNEGA ZOBOZDRAVNIKA, KI VAM BO DAL NADALJNJA NAVODILA.
PROSIMO, DA V AMBULANTO K SVOJEMU OSEBNEMU SPLOŠNEMU ZDRAVNIKU PRIHAJATE IZKLJUČNO PO PREDHODNEM TELEFONSKEM DOGOVORU Z AMBULANTO.

POMEMBNO OBVESTILO!
Od PONEDELJKA 9.3.2020 JE VSTOP v ŽZD MOGOČ LE IZ DVORIŠČNE STRANI (parkirišče).

AKTUALNO OBVESTILO
Spoštovani, obveščamo vas, da zaradi trenutne epidemiološke situacije NI možno osebno naročanje na preglede.

Navodila za ravnanje pacientov ob sumu na okužbo s koronavirusom

Spoštovani pacienti,
Če ste v zadnjih 14 dneh prišli iz območja ali ste bili v stiku z osebo, ki je bila na območju, kjer je bil potrjen koronavirus ( podrobne informacije o tem redno objavlja NIJZ – dostopno na povezavi) in imate simptone:

  • vročino ≥ 38 °C
  • kašelj
  • težko dihanje ali občutek pomanjkanja zraka
  • NE VSTOPAJTE V ŽELEZNIŠKI ZDRAVSTVENI DOM , AMPAK OSTANITE DOMA
  • PO TELEFONU POKLIČITE SVOJEGA OSEBNEGA ZDRAVNIKA, V ČASU, KI GA JE AMBULANTA NAMENILA ZA NAROČANJE IN INFORMACIJE ( OBJAVLJENO NA SPLETNI STRANI AMBULANTE), KI VAM BO PODAL NAVODILA ZA NADALJNJE RAVNANJE
  • POGOSTO SI Z VODO IN MILOM UMIVAJTE ROKE IN KAŠLJAJTE V ROBEC

Z upoštevanjem navodil boste pripomogli k preprečitvi širjenja okužbe na ostale paciente in zdravstveno osebje v objektu.

Naše čakalne dobe

Nacionalne čakalne dobe

T: 01 33 05 101